محصولات :‌ خلاصه سازی api

محصولات شرکت - Cvas

Api خلاصه سازی

سرویس خلاصه سازی متون با استفاده از الگوریتم های هوشمند قادر است که متون فارسی را مورد تجزیه وتحلیل و پردازش قرار داده، به طوری که مفهوم جمله رسانده شود متن را خلاصه سازی نماید. این سرویس به صورت هوشمند می تواند نوع متن ودسته بندی آن را تشخیص داده و آن را ارزیابی کند به طور مثال اگر دسته بندی برای یک دسته از متون در نظر گرفته شود این سرویس می تواند دسته بندی اجتماعی، سیاسی واقتصادی و .....متون را تشخیص داده و آنها را به صورت دسته بندی شده مرتب سازد، علاوه بر این امکانات حذف متون تکراری یکی دیگر از قابلیتهای این سرویس می باشد.

    ویزگی ها و قابلیتها
  • تشخیص وشناسایی متون
  • پردازش متن
  • حذف متن تکراری
  • Api برای استفاده در سایر سیستم ها