محصولات :‌ نرم افزار نمایش مقادیر عددی

محصولات شرکت - Cvas

نرم افزار نمایش مقادیر عددی

این نرم افزلر قابلیت نمایش مقادیر عددی با حجم بسیار زیاد را در قالبهای مختلف دارد. به وسیله این نرم افزار می توان مقادیر متنوع عددی را از چندین منبع مختلف دریافت نمودو طی بازه های زمانی مختلف آنها را به صورت نمودار وجداول مختلف نمایش داد.یکی از قابلیتهای مهم این سیستم مقایسه این مقادیر با یکدیگر در بازه های زمانی مختلف می باشد و توانایی مقایسه مقادیر با یکدیگر را مطابق قابلهایی که کاربر برای سیستم مشخص می سازد را دارد. در این جدول ونمودار ها می توان این مقادیر را به صورت دسته بندی شده با مقیاس های مختلف به صورت نمای گرافیکی زیبا وقابل فهم نمایش داد. کاربردهای سیستم :دریافت اطلاعات از سنسور های مختلف در یک کارخانه و یا پالایشگاه ویا پتروشیمی می باشد که با استفاده از این سیستم می توان اطلا عات دریافت شده از این منابع را در این سامانه به صورت کاملا مدیریت شده نگهداری و نمایش داد . این سامانه قابلیت اتصال به سایر نرم افزارهای دیگر در کارخانه ها وپالایشگاه ها را دارست .

    ویزگی ها و قابلیتها
  • نمایش اطلاعات در دسته بندی های مختلف
  • مقایسه داده ها با یکدیگر
  • نمایش انواع نمودار
  • استخراج انواع گزارشات در قالبهای مختلف
  • استخراج تلاقی وتداخل اطلاعات در نمودار های تعریفی
  • تعیین بازده های مختلف زمانی