استخدام در شرکت Cvas - سیوس

به سیوس بپیوندید

شرکت سیوس با اتکا بر ارزش‌های اخلاقی و با هدف پیشرفت همه افراد مجموعه، فرصتهای بسیاری را برای همکاری در پروژه‌های مختلف، ایجاد نموده است. ما خود را متعهد به ارائه فرصت های برابر برای همه کارکنان مجموعه میدانیم تا فعالیت در این مجموعه به توسعه شخصیتی و حرفه ای همه همکاران منجر شود. ما در روان ارتباط از تفاوتها به عنوان یک موهبت طبیعی در جهت پیشرفت استفاده می‌کنیم و از این رو مدیران و کارکنان مجموعه به طور فعال به تولید و همایت از تغییرات مثبت می‌پردازند.

شرایط عمومی برای پیوستن به ما:

 • حداقل یک سال تجربه ی برنامه نویسی
 • آمادگی همکاری به صورت تمام وقت
 • ساکن تهران
 • آمادگی همکاری فقط به صورت حضوری
 • داشتن روحیه همکاری در قالب یک تیم
 • پویایی و تلاش برای رشد فردی و گروهی

شرایط اختصاصی برای همکاری، داشتن تخصص در حد اقل یکی از موارد زیر:

 • Python
 • JAVA Core
 • Android
 • JavaScript
 • Qt
 • PHP
فرم استخدام

نام

نام خانوادگی

استان

شهر

شماره تماس

پست الکترونیکی

مهارت کاری

سابقه فعالیت

توضیحات